1,4 mld franków kary dla banku UBS

Bank szwajcarski UBS będzie musiał zapłacić 1,4 miliarda franków grzywny w ramach ugody z władzami USA, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, w związku z nielegalnym manipulowaniem stopą Libor. Z tej kwoty: 1,2 mld dolarów otrzyma amerykański departament sprawiedliwości i Commodity Futures Trading Commission (CFTC – komisja regulująca rynek kontaktów terminowych); 160 mln funtów – Financial Services Authority (FSA), czyli brytyjski regulator rynku usług finansowych; oraz 59 mln franków szwajcarskich – szwajcarski rządowy regulator finansowy Swiss Financial Markets Authority (FINMA). Libor, czyli London Interbank Offered Rate, jest dzienną stopą oprocentowania kredytu międzybankowego, ustalaną przez korporację Thomson Reuters na podstawie danych dostarczanych przez banki zrzeszone w Brytyjskim Stowarzyszeniu Bankowości (BBA). Stanowi bazową stopę procentową do ustalania oprocentowania krótkoterminowych kredytów i depozytów na rynku międzybankowym. (wg: PAP)

Print Friendly, PDF & Email