Wszystkie wpisy, których autorem jest tm

Od stycznia wzrośnie wkład własny kredytów hipotecznych

W przyszłym roku mieszkaniowy rynek wtórny będzie święcił tryumfy. Stanie się tak ze względu na rosnący wkład własny kredytów hipotecznych. Od stycznia będzie to już przynajmniej 15 proc. wartości mieszkania. Wielu kredytobiorców w związku z tym zdecyduje się na tańsze mieszkania używane.

Zrobią to tym chętniej, że obecnie także rynek wtórny jest objęty programem MDM, a więc można dostać państwową dopłatę. Mieszkania używane często mają tę przewagę nad nowymi, że są lepiej zlokalizowane, na rynku jest ich większy wybór i – co również ważne – jeśli są w dobrym stanie, nie wymagają natychmiastowego wkładu finansowego, za to można z nich korzystać od razu po transakcji kupna – w przeciwieństwie do mieszkań z rynku pierwotnego, najczęściej oddawanych w tzw. standardzie deweloperskim, co oznacza konieczność wyłożenia dodatkowych środków na wykończenie takiej nieruchomości (szacuje się je zazwyczaj na około 10 proc. wartości mieszkania).

Innym skutkiem wprowadzenia minimalnego, 15 – procentowego wkładu własnego będzie wzrost popularności samego MDM. Program Mieszkanie dla Młodych pozwoli zneutralizować konieczność posiadania całej wymaganej kwoty, a dodatkowo – po zmianach, które weszły w życie od września, pula dostępnych mieszkań w programie się zwiększyła, tak jak i wysokość dopłat dla niektórych beneficjentów ( z dziećmi. Dla nich też zrezygnowano z niektórych zapisów, ograniczających możliwość korzystania z programu (wymóg wieku i wymóg pierwszego mieszkania). . Z ostatniego raportu Amron – Sarfin dla Związku Banków Polskich (II kw. 2015) wynika, że rok do roku łączna kwota dofinansowania wzrosła o ponad 25 proc. W II kw. 2015 było to ponad 111 mln zł. Program uzyskał wyniki najlepsze w swojej dotychczasowej historii.

Niestety są również negatywne efekty rosnącego wkładu. Prawdopodobnie będziemy zadłużać się drożej. Całkowity koszt kredytowania będzie wyższy, bowiem banki – korzystając z takiej możliwości – zaoferują tym kredytobiorcom, którzy nie będą mogli wyłożyć owych 15 proc. – dodatkowe ubezpieczenie. Spora grupa z tego skorzysta, tak by mieć finansowanie. Niestety wpłynie to negatywnie na ogólny koszt kredytów.

Na razie nie wiadomo jaką politykę wobec rekomendacji S podejmą banki. Część wprowadzi ubezpieczenia, ale z pewnością będzie grupa i takich, które zwiększą wymagany wkład do 15 a nawet 20 proc., co już ma zresztą miejsce na ryku.

Prawdopodobnie przed końcem obecnego roku należy się spodziewać też wzmożonego zainteresowania kredytami z minimalnym 10 – procentowym wkładem. Tak było również rok temu i dwa lata temu – gdy z rynku znikały kredyty na 100 proc. wartości mieszkań. Przypomnijmy, że docelowo minimalny wkład własny kredytu hipotecznego od 2017 roku będzie wynosił już 20 proc. wartości mieszkania.

15 proc. wartości mieszkania – biorąc pod uwagę przeciętne metraże 50 – 60 mkw. oznacza, że w takich miastach jak Poznań, Wrocław, Kraków, Gdańsk, gdzie ceny są zbliżone do siebie, trzeba będzie dysponować kwotą około 45 – 50 tysięcy złotych. Taniej będzie w Łodzi. Tu wystarczy około 35 – 37 tysięcy. Wśród miast wojewódzkich jednym z najtańszych rynków mieszkaniowych pozostaje Gorzów Wielkopolski, gdzie średnie ceny metra kwadratowego wynoszą około 3500 zł, co oznacza, że 50 metrowe mieszkanie będzie tam przeciętnie kosztowało zaledwie 150 – 175 tysięcy. Wymagany wkład własny od stycznia wyniesie więc około 22 – 25 tysięcy złotych.

Z kolei najdroższym rynkiem jest oczywiście Warszawa. W WGN średnia cen transakcyjnych dla stolicy wynosi 7200 zł, a więc przeciętna cena 50 mkw. to 360 tysięcy, za 60 metrów trzeba płacić około 432.000 zł. 15 procentowy wkład wynosiłby więc średnio między 54 a 65 tysięcy złotych.

Monika Prądzyńska / Analityk WGN

Spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania może utrudniać uzyskanie kredytu

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu to relikt minionej epoki, który – mimo, że od 2007 roku nie ma już możliwości jego ustanowienia, nadal przysługuje osobom, na rzecz których zostało ustanowione wcześniej. Prawo nadal jest również przedmiotem obrotu. Zanim jednak zdecydujemy się na kupno mieszkania z takim tytułem (czyli de facto kupno właśnie prawa do mieszkania spółdzielczego) warto zapoznać się z jego specyfiką. Jest to ważne również dlatego, że spółdzielcze prawo własności może nam utrudniać uzyskanie kredytu. Czytaj dalej

Kredyty mieszkaniowe po II kwartale – nadal rosną marże

Rosną marże kredytów, zmniejsza się dostępność mieszkań, natomiast ceny zmieniają się nieznacznie – tak wygląda sytuacja na rynku kredytów hipotecznych po 2 kwartale roku. Niepokojące wiadomości to oczywiście wzrost marż, a także spadek dostępności mieszkaniowej dla przeciętnej rodziny z dzieckiem.

Czytaj dalej

Czy opłaca się kupić mieszkanie w standardzie pod klucz? Ceny są wyższe od 20 proc.

Standard nieruchomości pod klucz to w Polsce ciągle mało popularne rozwiązanie na rynku pierwotnym mieszkań. Szacuje się, że około 20 procent całej podaży to właśnie lokale gruntownie wykończone, gotowe z miejsca do zamieszkania. Standard „pod klucz” dotyczy częściej nieruchomości wyższej klasy, mieszkań droższych. Wielu deweloperów oferuje „za dopłatą” możliwość gruntownego wykończenia mieszkania. Czy takie rozwiązanie się opłaca? To zależy. Czytaj dalej

KONFERENCJA Mieszkania dla Seniorów

KONFERENCJA
MIESZKANIA DLA SENIORÓW
ROSNĄCE WYZWANIE DLA RYNKU I SEKTORA PUBLICZNEGO
Sala Obrad Rady Miasta Krakowa
Plac Wszystkich Świętych 3-4
Kraków, 27 – 28 czerwca 2013 r.
Konsekwencje postępującego starzenia się społeczeństw Europy i Ameryki Północnej są przedmiotem gorącej debaty w większości krajów tej części świata. Najbardziej dyskutowaną jest kwestia (nie)wypłacalności systemów rentowo-emerytalnych, a co za tym idzie imperatyw sukcesywnego podnoszenia wieku emerytalnego dochodzącego w niektórych krajach do 70 roku życia. Jednocześnie, niewiele uwagi przywiązuje się do mieszkalnictwa dla seniorów stawiających specyficzne wymagania stosownie do wieku, ale nie potrzebujących jeszcze opieki instytucjonalnej czy osobistej pielęgnacji. W Polsce niewiele jest wiadomo jak i gdzie ludzie ci chcą żyć i co potrzebują, aby być mieszkaniowo niezależnymi. Podczas gdy deweloperzy i gminy budują domy opieki i mieszkania socjalne, to rosnąca grupa niezależnych seniorów nie znajduje właściwej oferty na rynku i w sektorze publicznym. Ludzie ci często zajmują kosztowne w eksploatacji i nadmiernie duże domy i mieszkania, które pasują bardziej do rodzin wychowujących dzieci, chociaż skłonni byliby się przenieść do mniejszych bardziej dopasowanych do ich potrzeb mieszkań. Nie zamierzają jednak przeprowadzać się do domów swoich dzieci, a jednocześnie nie muszą korzystać ani z mieszkań socjalnych ani z domów opieki. Ludzie ci po prostu chcą i mogą sobie pozwolić na kupno lub najem niezależnego mieszkania, ale o właściwych atrybutach i parametrach. Nie widać jednak dla nich zadowalającej oferty w sektorach rynkowym, społecznym i publicznym. W wielu krajach Zachodu problem ten znalazł specyficzne rozwiązania, którym warto by się przyglądnąć w Polsce. Przedmiotowa konferencja jest poświęcona temu, czego potrzeba do uruchomienia tego segmentu mieszkalnictwa oraz czego brakuje w Polsce dla stworzenia takiej oferty: rynkowej, społecznej i publicznej.
CONFERENCE
HOUSING FOR SENIORS
GROWING OPPORTUNITIES FOR MARKET AND PUBLIC SECTORS
Krakow City Council Chamber
Plac Wszystkich Świętych 3-4
Krakow, June 27 – 28, 2013
The ongoing aging of European and North American populations and its consequences are hotly debated issues. The most important issues focus on the potential insolvency of the pension-retirement systems, and the consequent imperative of raising the retirement age which, in some countries, is getting close to 70. At the same time, scarce attention has been paid to housing for seniors who have age-dependent requirements, but who require neither institutional help nor personal nursing care. Little is known in Poland how and where these people want to live, and
what they need in order to live independently for as long as they wish. While developers and municipalities are building nursing homes and social housing units, a growing number of independent seniors are not finding units in the market that can meet their housing needs. These people may be occupying larger units with high maintenance and utility costs. Their children have left to start their own households, and parents are left behind with large homes that may no longer be the best option for them. Many of these seniors with excessive space and potential minor mobility issues would be willing to move to smaller units better able to fit their needs – financially and physically. At some point, these seniors will need or want to move out of their current housing units. Contrary to social and cultural traditions, many seniors do not intend on living in their childrens’ homes when they are older. Among this senior demographic are people who do not have to rely on social housing units or nursing homes when they are older. They want and can afford to buy or rent a dwelling, but with appropriate attributes and parameters designed with their needs in mind. These design parameters can include but are not limited to grab bars, elevators, and slightly wider doors to allow for mobility aids. However, there is currently no satisfactory offering for them in the market. In numerous countries in the West this problem has been solved in specific ways (independent housing, age-in-place housing) which would be worth exploring in the Polish senior housing market. The conference is being convened to discuss what is needed in order to foster this housing segment, and what is still missing in Poland in order to create this new senior housing product, both in the market, social and public housing sectors.Patronem Medialnym jest m. in.:

WIĘCEJ INFORMACJI NA:  www.ein-epi.eu