Wszystkie wpisy, których autorem jest Agnieszka Pradzynska

Finanse Polaka – pensja nie wypłacona w terminie

Według badania Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) w pierwszym półroczu bieżącego roku prawie 62 tys. pracowników nie otrzymało pensji. To aż o 30 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Zdecydowanie zwiększyła się również kwota niewypłaconych wynagrodzeń i innych świadczeń. Wyniosła ona blisko 111 mln zł i była o 17 proc. większa niż przed rokiem.

To efekt pogorszenia sytuacji finansowej firm.  Przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 49 pracowników zarobiły w tym czasie na czysto 17,6 mld zł, ale było to aż o ponad jedną czwartą mniej niż przed rokiem.  Narastaniu zaległości firm w wypłacie uposażeń sprzyja również wysokie bezrobocie. Niektórzy pracodawcy to wykorzystują – pracownicy często nie buntują się z powodu opóźnień w wypłacie pensji. Są też przedsiębiorstwa, które z premedytacją opóźniają wypłatę wynagrodzeń, bo w ten sposób uzyskują tani, nieoprocentowany kredyt.

Telepraca idzie w koszty

Ekwiwalent za korzystanie przez telepracownika z dostępu do internetu może stanowić koszt uzyskania przychodów po stronie pracodawcy i jednocześnie może być zwolniony z opodatkowania po stronie pracownika.

Kodeks pracy określa, że w przypadku wykorzystywania sprzętu będącego własnością pracownika na potrzeby wykonywania telepracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

W przypadku wypłacenia telepracownikowi ekwiwalentu pieniężnego będzie on stanowił przychód tego pracownika z tytułu stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT.  Za sprzęt pozwalający na wykonywanie telepracy można uznać w szczególności komputer z dostępem do internetu. Pokrycie przez firmę wydatków na dostęp przez pracownika do internetu dla potrzeb wykonywania telepracy będzie stanowić wspomniany ekwiwalent.

Ponieważ zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o PIT ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność, zwolnione są z opodatkowania, to pracodawca nie powinien być zobowiązany do odprowadzenia zaliczki na PIT z tego tytułu, a ekwiwalent powinien stanowić koszt uzyskania przychodów na zasadach przewidzianych dla wynagrodzeń za pracę, zgodnie z art. 15 ust. 4g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

MON organizuje przetarg na przewóz polskich VIP-ów

Trzy firmy chcą na pokładach swoich samolotów wozić najważniejsze osoby w państwie. W przetargu ogłoszonym przez Ministerstwo Obrony Narodowej startuje LOT, Enter Air oraz Blue Jet.

Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że obecnie trwa procedura weryfikacji przedłożonych dokumentów dotyczących oferty przewozu samolotami najważniejszych osób w państwie . Kolejnym etapem będzie zaproszenie firm do negocjacji technicznych.

Resort zapowiadał, że chce wynająć cztery samoloty: dwa średniej wielkości i dwa małe, ale mogące latać bez międzylądowania za ocean. Obecnie za czarter dwóch embraerów rząd płaci 42 miliony złotych rocznie.

NIK w samorządach znalazł błędy w zatrudnianiu

Z raportu NIK wynika, że samorządy często zatrudniają urzędników na zasadach sprzecznych z ustawą. Odbywa się to, w drodze awansu wewnętrznego, ze stanowisk pomocniczych i obsługi, a nie poprzez otwarty i konkurencyjny nabór.

Kontrolerzy zbadali 45 urzędów samorządowych na szczeblu powiatu, gminy i województwa. W latach 2010-2012 obsadzono w nich ponad cztery tysiące stanowisk urzędniczych – w tym aż dwa tysiące z pominięciem otwartego i konkurencyjnego naboru. Co więcej, część z zatrudnionych w ten sposób osób, dzięki przychylnej interpretacji przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, nie była kierowana do odbycia służby przygotowawczej.

NIK wskazuje, że takie postępowanie jest sprzeczne z duchem ustawy, która nakazuje zapewnienie równych szans przy staraniu się o pracę.

 

Polak mądry po szkodzie? Nie, jeśli chodzi o parabanki …

Zdaniem analityków finansowych afera parabankowa niczego Polaków nie nauczyła. Rok temu Polacy dowiedzieli się o problemach firmy Amber Gold, co wywołało dyskusję o zasadach, na jakich parabanki oferują usługi.

Klienci parabanków stali się ostrożniejsi, ale tylko na chwilę. Wiele osób szybko zapomniało o ostrożności i znów korzysta z usług nie zawsze bezpiecznych instytucji finansowych.  Wciąż są firmy, które naciągają klientów obietnicą szybkich pieniędzy. Przykładem są zachęty do wzbogacenia się na transakcjach na rynku ziemniaków, czy cebuli. Część osób decydujących się na ryzykowne inwestycje robi to świadomie, mając nadzieję, że zdążą zarobić i wycofać się w odpowiednim czasie.

Z raportu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynika, że wciąż wiele parabanków stosuje nieuczciwe praktyki. Najczęstsze nieprawidłowości to narzucanie dodatkowych, wysokich opłat, przekazywanie nieprawdziwych danych o koszcie pożyczki i nie udostępnianie klientom formularzy informacyjnych.

Polski węgiel ma się bardzo dobrze

Wiceminister gospodarki Tomasz Tomczykiewicz uspokaja, Zasoby węgla wystarczą na wiele lat. W samym Zagłębiu Śląskim węgla wystarczy na co najmniej kilkadziesiąt lat. Wiceminister przypomina też o zagłębiu lubelskim, gdzie działa dopiero jedna kopalnia. Złoża czarnego złota na tym terenie Tomasz Tomczykiewicz określił jako „obiecujące”.

Wiceminister gospodarki dodaje, że najtańsza energia pochodzi właśnie ze spalania węgla kamiennego i brunatnego. Jego zdaniem ktoś, kto twierdzi inaczej próbuje wprowadzić opinię publiczną w błąd. Węgiel może być jeszcze bardziej efektywnym paliwem niż obecnie. Stanie się tak, jeżeli powiodą się pracę nad tak zwanym zgazowaniem węgla. Naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie jesienią tego roku mają przeprowadzić odpowiednie próby w kopalni Wieczorek w Katowicach.

Według danych ministerstwa gospodarki w Polsce wydobyto w ubiegłym roku około 79 milionów ton węgla energetycznego i koksowniczego.

Nowy SUV od Hondy – bardzo ekonomiczny

Rynek samochodowy w Europie przeżywa  głęboką zapaść z  powodu kryzysu, sprzedaż maleje,  specjaliści spodziewają się poprawy najwcześniej za rok. Jedynym segmentem cieszącym się popularnością jest segment   pojazdów sportowo-użytkowych SUV, a kompaktowe SUV stanowią połowę tego segmentu i ich sprzedaż mocno rośnie.

Najnowszy model sportowo-użytkowy Hondy z mniejszym silnikiem wysokoprężnym zwiększa grono rywali w jedynym segmencie, w którym rośnie sprzedaż w Europie. A jego osiągi świadczą, że będzie groźny dla innych.

Samochód o nieznanej jeszcze cenie wchodzi na polski rynek we wrześniu. Cena ma być podana w sierpniu, ale pierwsze testy drogowe wykazały, że auto napędzane nowym silnikiem wysokoprężnym 1,6 litra z turbodoładowaniem  zużywa przy spokojnej jeździe po płaskim terenie z prędkością ok.90 km/h 3,3 l oleju napędowego, w  górach 5,6 l, a w mieście 6,9 litra.

Solyom Hungarian Arways – nowy węgierski przewoźnik

Linia, która zapowiada, że będzie operowała wg modelu tradycyjnego – zaczyna swoją działalność z 6 samolotami regionalnymi. W 2014 roku będzie miała już 25 maszyn, zaś na koniec 2017 roku plany przewidują podwojenie floty, w której ma znaleźć się 10 dużych maszyn, które latałyby na trasach długodystansowych. Solyom (jastrząb) Hungarian Airways należy do trzech węgierskich biznesmenów, prezesem ma być Jozsef Vago, były szef węgierskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Linia ma zacząć z 300 pracownikami, których liczba wzrośnie do 700 w 2014 roku i 3 tysięcy w roku 2017,wtedy ma przewozić po 8 mln pasażerów rocznie. Już w przyszłym roku Solyom ma operować flotą wartą 4 mld euro.