Zmiany w gwarancji de minimis

Gwarancja de minimis zabezpiecza spłatę kredytu, dzięki czemu jej popularność stale rosła. Od lipca 2014 roku zmieniły się jednak regulacje dotyczące udzielania udzielania pomocy de minimis. Co za tym idzie, do zmian doszło również w udzielaniu gwarancji de minimis z BGK – Banku Gospodarstwa Krajowego.

Jakich zmian dokonano? Między innymi zmniejszony został limit pomocy publicznej na poziomie 100 tysięcy euro w sektorze transportu drogowego towarów.

Pomoc de minimis dalej nie będzie przysługiwała podmiotów, które prowadzą działalność m.in. w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych czy rybołówstwa.

Print Friendly, PDF & Email