Zarządzanie własnymi finansami: oszczędzanie

Analitycy finansowi jednym głosem potwierdzają, ze systematyczne oszczędzanie przynosi znaczące zyski. Podajmy przykład odkładania nieznaczącej kwoty 50 zł, w okresie od stycznia 2000 roku – dziś zaoszczędzilibyśmy kwotę blisko 10 tysięcy złotych. Należy dodać, że gdyby te środki znalazły się na rachunkach np. funduszu inwestycyjnego, akcji spółek giełdowych czy produktów ubezpieczeniowych, skala naszych zysków byłaby jeszcze większa.

Warto zrozumieć korzyść płynącą z systematycznego odkładania, czyli minimalizowanie ryzyka inwestycji na tzw. górce, bo nasze wpłaty rozkładamy na dłuższy okres. Jeśli systematycznie kupujemy jednostki to cena zakupu się uśrednia. Za sprawą tego uśrednienia minimalizujemy ryzyko.

Kolejną zaletą systematycznego oszczędzania jest możliwość gromadzenia pokaźnego kapitału, przy pomocy bardzo małych wpłat.

Print Friendly, PDF & Email