Zabiorą urzędnikom 13-stkę

Pojawił się postulat Rady Służby Cywilnej, aby stałe dodatki do pensji oraz trzynastki zostały zlikwidowane. Rada ponadto twierdzi, że jak w każdym innym przypadki wynagrodzenie pracowników administracji publicznej powinno zależeć od efektywności i jakości ich pracy

Głównym i najważniejszym elementem wynagradzania jest w tej chwili wynagrodzenie zasadnicze. Nie jest ono w żaden sposób powiązane z efektywnością  pracy urzędnika. Pomysł jest taki, by system wynagrodzeń obejmował w około połowie wynagrodzenie wprost zależne od wydajności i efektywności pracy.

Print Friendly, PDF & Email