Wzrost produkcji przemysłowej

Prognozy ekspertów Ministerstwa Gospodarki przewiduje wzrost produkcji budowlano-montażowej  o 1,5 % w 2015 roku. W roku ubiegłym zanotowano 3,6 % wzrost. Inflacja konsumencka  przewidywana jest na 1,0 % w 2015 roku. Ministerstwo Gospodarki  podtrzymało  prognozę wzrostu PKB na ten rok na poziomie 3,4%.

Print Friendly, PDF & Email