Wyższy zysk netto sektora bankowego

Narodowy Bank Polski poinformował, ze zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-październik tego roku wyniósł 13,5 mld zł, czyli wzrósł o 1,5 proc. w ujęciu rocznym. Wynik na działalności operacyjnej na koniec października tego roku wyniósł 16,75 mld zł, czyli był o 1,4 proc. wyższy niż rok wcześniej.

Print Friendly, PDF & Email