Więcej usług doradczych i pożyczek na biznes

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego po wejściu w życie nowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) ma nowe możliwości i instrumenty wspierające przedsiębiorczość i rozwój zawodowy.
Wprowadzamy narzędzia i pilotaże rozwiązań, które szerzej będą stosowane w przyszłej unijnej perspektywie budżetowej, czyli latach 2014-20. Wtedy większa część wsparcia będzie kierowana na instrumenty zwrotne — mówi Paweł Orłowski, wiceminister rozwoju regionalnego odpowiedzialny za PO KL.
Preferencyjne pożyczki na założenie własnego biznesu będą miały budżet w wysokości 40 mln  euro.  Ten instrument będzie działał równolegle z dotacjami, które jednak zostaną ograniczone do grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Wsparcie finansowe będzie funkcjonować równolegle ze wsparciem szkoleniowo-doradczym.

Print Friendly, PDF & Email