Wiceminister finansów o projekcie ustawy budżetowej

Hanna Majszczyk wiceminister finansów poinformowała w Sejmie, że za kilka dni należy się spodziewać projektu ustawy budżetowej na 2012 rok.

W Sejmie właśnie odbywa się czytanie projektu tzw. ustawy okołobudżetowej. Omawiając projekt wiceminister zaznaczyła, że jest on pochodną celów założonych w ustawie budżetowej 2012.

Majszczyk zaznaczyła, że najważniejsze z punktu widzenia budżetu zadania to te, które w efekcie przyniosą dodatkowe wpływy. Spośród planowanych działaniach wskazała na podwyżkę akcyzy na olej napędowy od nowego roku. Wyjaśniła, iż krok ten jest niezbędny ze względu na konieczność dostosowania naszych stawek do minimalnej stawki UE w wysokości 330 euro za 1000 litrów. Na tej podwyżce budżet winien zyskać 2,2 mld zł. Minister wyjaśniła, że 18 proc. z tej kwoty zostanie skierowana na wydatki związane z infrastrukturą drogową i kolejową.

Print Friendly, PDF & Email