Upadłość konsumencka – dla kogo?

Upadłością konsumencką potocznie określa się bankructwo zadeklarowane przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej. Najczęściej występuje z powodu tzw. przekredytowania, czyli zaciągnięcia zbyt dużej liczby  kredytów i braku terminowej spłaty. Długoterminowo może doprowadzić do umorzenia zobowiązań dłużnika, ale tylko jeśli niewypłacalność posiadała charakter niezawiniony i dłużnika stać na pokrycie kosztów postępowania sądowego oraz kosztów pracy syndyka.

Tak więc prawo do stwierdzenia upadłości zarezerwowane jest wyłacznie dla osób dotkniętych nadzwyczajnymi zdarzeniami losowymi, jak choroby, utrata pracy czy wypadki, których wystąpienie w niekorzystny sposób wpłynęło na sytuację finansową dłużnika i uniemożliwiło dokonania terminowej spłaty jego wymagalnych zobowiązań, czyli zarówno np. czynszu i opłat za media, jak i rat kredytów, pożyczek oraz kart kredytowych.

Print Friendly, PDF & Email