UOKiK nałożł karty finansowe na spółki wprowadzające w błąd konsumentów

UOKiK nałożył kary za ukrywanie handlowego celu pokazów na spółki: Eco-Vital i Mat-Medic. Wprowadzają one w błąd konsumentów, zapraszając ich na imprezy i nie informując, że dotyczą one sprzedaży. Obie prowadzą sprzedaż na licznych pokazach w całym kraju zapraszając zwykle osoby starsze. Pierwsza oferuje sprzęt do gotowania, druga urządzenia paramedyczne.
Wyniki postępowania pokazują, że Eco-Vital zachęcała do udziału w poczęstunkach, spotkaniach, warsztatach kulinarnych, bez informowania, że dotyczą one sprzedaży. Urząd nakazał zaniechania niedozwolonych praktyk i nałożył na przedsiębiorcę karę wynoszącą niemal 650 tys. zł kary.
W sytuacji Mat-Medic, telemarketerzy przedstawiali się jako przedstawiciele poradni diagnostycznej Mat-Medic i zapraszali na refundowane badania, nierzadko przebrani w lekarskie fartuchy, przedstawiając się jako konsultanci medyczni, również ukrywając fakt, że chodzi o sprzedaż produktów. Urząd nakazał zaniechania niedozwolonych praktyk z rygorem natychmiastowego wykonania i nałożył karę finansową w wysokości 250 tys. zł.

Print Friendly, PDF & Email