Unia Europejska umorzy dług Grecji?

W Brukseli wzrasta poparcie w kwestii umorzenia części długu Grecji. Według części ekspertów darowanie długu jest nieuniknione. W przeciwnym razie Grecja nie poradzi sobie ze spłatą należności. W Brukseli nie zostały nie zostały jeszcze podjęte decyzje co do terminów umorzenia. Trzy lata temu Grecji darowano ponad 100 miliardów euro długów.

Print Friendly, PDF & Email