Umowy śmieciowe – nie takie najgorsze

Zdaniem Business Centre Club umowy o dzieło mają pozytywne aspekty tkaże dla zatrudnionych.

Są osoby, które chcą pracować na podstawie np. umowy o dzieło. Świadomie rezygnują z kosztownych ubezpieczeń i składek na emeryturę, które z pensji pracownika zabiera państwo, na rzecz np. wyższych zarobków.

Często jest to jedyna szansa, aby pracę mieć i ją utrzymać. Chodzi np. o osoby młode oraz te po 50. roku życia, którym trudno znaleźć pracę. Bardzo wielu ludzi młodych, dzięki atypowym formom zatrudnienia znajduje swoją pierwszą pracę. Jeżeli ma się lat 20, to emerytura będzie za 40 lat, więc zdąży się jeszcze na nią zapracować. Trzeba pamiętać również o ludziach starszych, którzy w ten sposób dorobią sobie do pensji.

Print Friendly, PDF & Email