Ubezpieczenia eksportowe

Ubezpieczenia eksportowe są niezwykle istotną usługą dla firm zdobywających nowe rynki zbytu.

Aby bezpiecznie rozwijać działalność eksportową i nie narażając się na pogorszenie kondycji finansowej należy sięgnąć właśnie po usługi zabezpieczając należności eksportowe.

Są to usługi wspierające polskich eksporterów. Zapewniają bezpieczeństwo średnio- i długoterminowych transakcji.  Kredyt eksportowy jest udzielany nabywcy, czyli importerowi lub jego bankowi. Natomiast pieniądze z niego są przekazywane na spłatę należności na rzecz eksportera. Aby skorzystać z tego rozwiązania, polski eksporter proponuje taką strukturę finansowania zagranicznemu odbiorcy, z którym podpisał kontrakt na dostawę określonych towarów. Wysokość kredytu zależy od wysokości wkładu własnego wniesionego przez importera: minimum 15 proc. wartości kontraktu. Choć pieniądze otrzymuje eksporter, obowiązek spłaty spoczywa na importerze lub jego banku. Pieniądze są wypłacane eksporterowi zwykle po rozpoczęciu dostawy towaru lub w czasie dostarczenia jego ostatniej partii.

Print Friendly, PDF & Email