Trendy kredytowe – raport BIK

Biuro Informacji Kredytowej opracowało raport za wrzesień dotyczący obecnych trendów na rynku kredytowym. O wynikach tego raportu można przeczytać w poniższym tekście.
Biuro Informacji Kredytowej, częściej znane pod skrótem BIK, to przedsiębiorstwo, które zostało założone przez Związek Banków Polskich oraz banki prywatne. Zadaniem Biura Informacji Kredytowej jest gromadzenie i udostępnianie danych klientów banków i SKOK-ów, dotyczących historii kredytowych tych osób.

Biuro Informacji Kredytowej, chociaż początkowo budziło strach wśród kredytobiorców, szybko zaczęło być odbierane pozytywnie. Osoby, które mogą pochwalić się nienaganną historią kredytową, mają możliwość szybszego uzyskania kredytu w banku. Co więcej, bank, który zweryfikuje za pomocą BIK klienta jako osobę rzetelna i na czas spłacającą swoje zobowiązania, będzie mógł zaoferować mu bardziej preferencyjne warunki kredytu.
Jakie Biuro Informacji Kredytowej ma spostrzeżenia odnośnie segmentu kredytów konsumpcyjnych?

Jak podaje w swoim raporcie BIK, liczba umów kredytowych, dotycząca kredytów konsumpcyjnych w bieżącym, 2016 roku, była w pierwszym półroczu niższa o 2,2 procent rok do roku. Natomiast wartość udzielonych przez banki kredytów była o 1,3 procent wyższa. Zdaniem ekspertów BIK, w segmencie kredytów konsumpcyjnych, które udzielane są przez banki, można mówić o stabilizacji.

Równocześnie eksperci BIK odnotowali rozrost sektora firm pożyczkowych. Rośnie również udział firm pożyczkowych w udzielaniu kredytów na niewielkie kwoty pieniędzy. W trzecim kwartale bieżącego roku eksperci Biura Informacji Kredytowej zaobserwowali zmniejszenie się liczby udzielonych przez banki kredytów, których celem jest finansowanie sprzedaży ratalnej.
Przybyło kredytów konsumpcyjnych, które banki udzieliły swoim kredytobiorcom na wyższe kwoty. Dzięki temu, że banki chętniej zgadzały się na wydłużenie w czasie terminu spłaty tych kredytów, kwota zadłużenia w przypadku osób prywatnych była wyższa w czerwcu bieżącego roku, porównując z niższymi wynikami w grudniu 2015 roku. Różnica jest tu przy tym znacząca, gdyż wynosi 4,7 procent, czyli więcej o 6,2 miliardów złotych. Natomiast liczba osób, które spłacają zaciągnięte przez siebie kredyty konsumpcyjne, była w czerwcu nieco niższa, niż w grudniu – różnica ta nie jest jednak znacząca.
m-120
Eksperci Biura Informacji Kredytowej zweryfikowali również sytuację w segmencie kredytów mieszkaniowych. Zgodnie z ich obserwacjami, w pierwszym półroczu 2016 roku sprzedaż kredytów mieszkaniowych utrzymuje się na wysokim poziomie. W pierwszym półroczu bieżącego roku banki udzieliły o 4,1 procenta więcej kredytów mieszkaniowych (liczonych w wymiarze ilościowych) oraz o 5,8 procenta (liczone w wymiarze wartościowym) więcej.

Wzrasta liczba kredytobiorców, którzy zdecydowali się na kredyt mieszkaniowy. Wyższa jest także kwota ich zobowiązań w rodzimej walucie. Poziom jakości obsługiwanych kredytów utrzymuje się na stale wysokim poziomie. Niemniej wyniki za lipiec mogą sugerować, że okres wzrostu zaciąganych przez kredytobiorców kredytów mieszkaniowych się zakończył.

W drugim półroczu bieżącego roku dynamika rok do roku była niższa o 3,2 procenta, zaś w miesiącach maj i czerwiec dynamika była ujemna.

Magdalena Paluch
Dział Analiz WGN

Print Friendly, PDF & Email