Surcharge w bankomatach

Komitet Stały Rady Ministrów rozważa dużą nowelizację ustawy o usługach płatniczych. Według tego projektu, który jest kolejnym etapem dostosowywania naszego prawa do wymogów Unii Europejskiej, pojawi się możliwość pobierania przez właściciela bankomatu surcharge, czyli dodatkowej prowizji za korzystanie z jego urządzeń.

W opinii ekspertów surcharge w bankomatach jest niekorzystny dla banków, które nie mają własnej sieci tych urządzeń. Natomiast dla instytucji, które w takie maszyny już wcześniej zainwestowały, dopuszczenie pobierania tej prowizji jest obojętne. Środowisko bankowe solidarnie opowiada się jednak przeciwko wprowadzaniu możliwości pobierania tej prowizji.

Print Friendly, PDF & Email