Sto miliardów euro wsparcia dla Hiszpanii

Hiszpania otrzyma od krajów strefy euro 100 mld euro. Jedną z przyczyn problemów w Hiszpanii jest pęknięcie bańki inwestycyjnej na rynku nieruchomości. Pieniądze zostałyby przeznaczone na pomoc systemowi bankowemu. Dodatkowym problemem jest stan finansów publicznych. Rentowność obligacji kształtuje się na poziomie powyżej 6 proc.

Print Friendly, PDF & Email