Spadek wartości internetowej waluty

Bitcoin to wirtualna waluta, stworzona w 2008 roku. Żadna instytucja nie sprawuje kontroli nad systemem, składającym się wielu rozrzuconych na całym świecie giełd. Na  giełdach bitcoina doszło do załamania  kursu.  Wartość wirtualnej waluty spadła z ok. 1129 zł do 1005 zł. Rok temu, jeden bitcoin był warty około 2000 złotych.

Print Friendly, PDF & Email