Sejm opowiada się za ratyfikacją umowy podatkowej ze Słowacją

Sejm poparł wczoraj ratyfikację protokołu zmieniającego polsko-słowacką umowę dotyczącą unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Od zawarcia umowy w 1994 r., znacznej zmianie uległy warunki ekonomiczne oraz polska polityka dotycząca umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, podano w uzasadnieniu do ustawy ratyfikacyjnej. Protokół dotyczy m.in. rozliczania podatków związanych z zachętami inwestycyjnymi przyznawanymi zagranicznym inwestorom. Zmiany mają odwodzić inwestorów od przekazywania zysków przez odliczanie „fikcyjnego podatku”. Samo w sobie może to bowiem zachęcać inwestorów zagranicznych do inwestycji krótkoterminowych i zniechęcać do inwestycji długoterminowych – czytamy w uzasadnieniu.

Print Friendly, PDF & Email