Rynek pracy nie jest martwy

Według najnowszych badań procent pracodawców deklarujących prowadzenie procesów rekrutacyjnych na stanowiska średniego i wyższego szczebla utrzymuje się na niezmienionym poziomie 58 proc. O 1 punkt wzrósł procent respondentów planujących rekrutacje w przeciągu najbliższych 3 miesięcy (53 proc.). Dane te wskazują na stałe zapotrzebowanie na kompetencje na rynku pracy. Nieznacznie (o 2 punkty procentowe) zwiększył się też odsetek pracodawców planujących zwolnienia specjalistów i menedżerów.

Mimo sygnałów o spowolnieniu, znaczny odsetek firm niemal z każdej branży ma plany rekrutacyjne na trzeci kwartał. Najwięcej w sektorach, w których obserwuje się dużą liczbę inwestycji zagranicznych tj. SSC / BPO (79 proc.), IT (66 proc.), ubezpieczenia (62 proc.).

Print Friendly, PDF & Email