Rynek finansowy: składki ZUS pójdą w górę

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapowiedział zmiany w wysokości składek. Będą one jednak dotyczyły tylko umów na zlecenie.

Jeśli dana osoba pracuje na podstawie więcej niż jednej umowy zlecenie, jej składki odprowadzane do ZUS nie będą mogły być niższe, niż minimalne wynagrodzenie. Właśnie takie zmiany wynikają z przyjętego już projektu ustawy.

W zależności od tego, z jakiego tytułu zleceniobiorca posiada ubezpieczenie, będzie w nieco odmienny sposób rozliczał się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Print Friendly, PDF & Email