Rodzina na Swoim a rozwód

Jeśli zdarzy się, ze małżeństwo już po uzyskaniu dopłaty do zakupu nowego mieszkania w ramach programu Rodzina na Swoim się rozwiedzie, nie oznacza to, że traci prawo do dopłat.
Po rozpadzie małżeństwa Bank Gospodarstwa Krajowego nie zaprzestanie dopłacania do kredytu, także w przypadku przepisania kredytu i mieszkania na jednego ze współmałżonków.

Kredyty zaciągnięte wspólnie w czasie trwania małżeństwa (bądź wspólnie przed jego zawarciem) obciążają oboje małżonków/partnerów. Rozstanie oznacza podział zarówno aktywów (nieruchomości, samochody, lokaty, przedmioty codziennego użytku, itd.) jak i pasywów (kredyty).

Wydaje się, ze najkorzystniejszym rozwiązaniem w tej sytuacji jest przejecie mieszkania przez 1 osobę i cesja kredytu. Oczywiście z bankiem trzeba wówczas na nowo negocjować warunki kredytowania, aby zamiast 2 osób przyjąć zdolność kredytową 1 osoby. I pojawią Se koszty związane z aneksem do umowy oraz opłata notarialna.

Print Friendly, PDF & Email