Rating KGHM

Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy nadany spółce KGHM  Polska Miedź do BBB+ z A-. Perspektywa ratingu została natomiast zmieniona z negatywnej na stabilną.

Przyczyną pogorszenia oceny wiarygodności finansowej miedziowego koncernu jest wypłata dywidendy za 2011 rok w wysokości prawie 5,7 mld zł. EuroRating wskazuje, że właśnie KGHM sfinalizował przejęcie kanadyjskiego koncernu wydobywczego Quadra FNX Mining za ok. 9 mld zł i pozbył się większości posiadanych nadwyżek gotówki.

Zdolność spółki do generowania wolnych przepływów pieniężnych została w ostatnim czasie osłabiona m.in. na skutek wprowadzonego w kwietniu b.r. podatku od wydobycia miedzi i srebra.

Print Friendly, PDF & Email