Przedsiębiorcy nadal widzą szansę dla rozwoju biznesu

Według Barometru Manpower siedmiu na dziesięciu pracodawców nie przewiduje zmian w zatrudnieniu. Większy jest odsetek firm planujących nowe rekrutacje niż zwolnienia.

Wśród 750 przebadanych w Polsce pracodawców 17% deklaruje zwiększenie zatrudnienia w najbliższym kwartale, 10% redukcję liczby etatów, a 69% nie planuje żadnych zmian personalnych.

Największy optymizm widoczny jest w sektorze Produkcja przemysłowa (+16%); zapotrzebowanie na pracowników nadal zgłaszają pracodawcy z sektora Budownictwo (+12%) oraz Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi (+11%). Najmniej korzystny klimat do zatrudniania panuje wciąż w sektorze Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi (-3%) oraz w sektorze publicznym (-2%) co jest wynikiem rozpoczętej już redukcji zatrudnienia w administracji państwowej.

W ujęciu regionalnym prognozy są przeważająco pozytywne. Najlepsze perspektywy dla poszukujących pracy rysują się w regionie Południowo-Zachodnim, (+18%). Na umiarkowane plany zatrudnienia w regionie Południowym wskazuje prognoza na poziomie +9%, a w Centralnym –  na poziomie +6%. Najsłabsze w tym kwartale prognozy uzyskano dla regionów Wschodniego (0%) i Północno-Zachodniego (+2%).

Globalne wyniki badania wskazują, że przedsiębiorcy mimo obaw o kondycję gospodarki nadal widzą szanse dla rozwoju biznesu. W 36 spośród 41 badanych krajach więcej pracodawców zadeklarowało plany zwiększania zatrudnienia, niż jego redukcji w IV kwartale 2011 r.

(źródło: Manpower)

Print Friendly, PDF & Email