Pożyczki i poręczenia dla podmiotów bez zdolności kredytowej

Program JEREMIE to nowa forma wsparcia sektora MŚP w ramach środków unijnych w postaci bezzwrotnych instrumentów finansowych. Kredyty, pożyczki i poręczenia oferowane w ramach inicjatywy JEREMIE kierowane są głównie dla tych podmiotów, które mają problem z uzyskaniem środków w bankach komercyjnych. Menedżerem programu jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Start-upy i inne małe firmy bez zdolności kredytowej i odpowiednich zabezpieczeń mogą otrzymać pożyczki o niskim oprocentowaniu. Kwoty pożyczek są różne w zależności od pośrednika w danym województwie, ale można się starać nawet o kilkaset tysięcy złotych, do 1 mln zł
a ich oprocentowanie do 3 proc. w skali roku.
Na preferencyjnych warunkach są udzielane również poręczenie kredytów bankowych. Poręczane są kredyty bankowe i pożyczki z innych instytucji finansowych. Koszt tego zabezpieczenia to tylko maksymalnie 1 proc. poręczanej kwoty kredytu.

Print Friendly, PDF & Email