Potrzeba rozszerzenia uprawnień dla gwarantów depozytów

Jerzy Pruski, prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, uważa, że europejskie instytucje gwarantujące depozyty powinny mieć dodatkowe uprawnienia.

Jak dotąd nie obserwujemy przeniesienia problemów banków europejskich na ich klientów. Dzięki działaniom władz nadzorczych, Europejskiego Banku Centralnego oraz wprowadzeniu wysokich limitów gwarancyjnych to ryzyko zostało wyeliminowane. Wciąż utrzymuje się zaufanie obywateli do rządów. Dlatego też sytuacja ogólna banków jest wciąż pod kontrolą.

Zdaniem prezesa BFG, europejskie instytucje gwarantujące depozyty powinny zdobyć większe uprawnienia, jakie ma np. amerykański FDIC – Federal Deposit Insurance Corporation. Chodzi o możliwość tzw. uporządkowanej likwidacji, czyli sprzedaży upadłego banku w całości lub w części, co pozwala ograniczyć straty.

(źródło: Rzeczpospolita)

Print Friendly, PDF & Email