Portugalskie banki nie chcą udzielać kredytów

Portugalskie banki redukują liczbę kredytów dla firm z sektora budowlanego. Ich wartość od 2004 roku nie była jeszcze tak niska. W pierwszym półroczu 2013 roku spółkom z branży budowlanej przydzielono łączne pożyczki o wartości mniejszej niż 19 mld euro. W tym roku w aż 764 firmy z branży budowlanej ogłosiło niewypłacalność. Liczna ta to 20 procent wszystkich spółek, które oświadczyły, że ich majątek jest niewystarczający, by spłacić zadłużenia wobec wierzycieli. Sektor budowlany jest jednym z najbardziej narażonych na kryzys w tym kraju. W ubiegłym roku znikło z niego w związku z niewypłacalnością niemal 1850 spółek.. A pośród wszystkich bankrutujących przedsiębiorstw ta branża stanowiła prawie 30 procent. Również w ostatnim roku banki zmniejszyły także pożyczki dla innych sektorów gospodarki oraz dla klientów indywidualnych. Szacuje się, że od stycznia do czerca tego roku instytucje finansowe pożyczyły firmom i klientom indywidualnym kwotę o 11 mld euro mniej niż w tym samym okresie w 2012 r..

Print Friendly, PDF & Email