Polskie CDS-y dobrze się trzymają

Do 246 punktów bazowych spadło ubezpieczenie polskiego, 5-letniego długu w Londynie.
Ostatni raz tak bezpiecznie nas dług był oceniany 8 listopada 2011 r. Obecna wycena oznacza prawdopodobieństwo niewypłacalności emitenta na około 16 proc., co sytuuje nas między Kazachstanem a Rosją.
Spadek cen CDS-ów dotyczy w ostatnich dniach nie tylko Polski, ale praktycznie całego świata.

Print Friendly, PDF & Email