Polska staje się za ciasna dla rodzimych inwestorów

Polskie firmy widzą znacznie większe możliwości rozwoju na nowych rynkach, niż firmy światowe. Co czwarty krajowy przedsiębiorca zamierza rozpocząć działalność na rynku zagranicznym. Z sondy przeprowadzonej wśród firm, będących klientami TMF Group, wynika że zarówno polskie, jak i zachodnie firmy są pełne optymizmu, jeśli chodzi o rozwój własnego biznesu w najbliższym czasie. W sporadycznych przypadkach sceptycznie patrzą w przyszłość wyłącznie światowi przedsiębiorcy. Polskie firmy wyróżnia absolutnie optymistyczne nastawienie, co wiąże się z całkowitym przeświadczeniem o ustabilizowaniu się sytuacji gospodarczej na świecie.

Wyniki analizy wskazują, że ponad połowa przedsiębiorców jest przekonanych o wzroście swoich firm w najbliższych latach. Co czwarta firma działająca na rynku międzynarodowym i co trzecia firma polska spodziewa się w najbliższej perspektywie wzrostu swoich przychodów. Charakterystyczne jest przy tym, że polscy inwestorzy w znacznie większym stopniu niż firmy zachodnie upatrują szansy dalszego rozwoju w ekspansji na inne rynki.

Celem ekspansji polskich firm są przede wszystkim kraje Unii Europejskiej, wśród których czołową pozycję zajmują Niemcy. Inwestorzy chcą rozwijać działalność głównie w naszym regionie Europy, w tym także w Rosji i w krajach strefy euro. Jednocześnie, polscy przedsiębiorcy duże możliwości widzą także w dalszym rozwoju działalności na rynku krajowym.

Z drugiej strony badanie przyniosło informacje o ostrożnym podejściu firm, jeśli chodzi o planowanie wydatków. Zdecydowana większość, zarówno polskich, jak i działających na światowych rynkach firm zamierza przeprowadzić w najbliższym czasie restrukturyzację kosztów. – Takie decyzje wymusza prawdopodobnie silna konkurencja na rynku, na którym wciąż odczuwalne są skutki światowego spowolnienia gospodarczego. Bogatsze o ostatnie doświadczenia firmy, wnikliwie rozpatrują też kwestie związane zatrudnianiem nowych pracowników – informuje Mikołaj Pluciński z TMF.

Charakterystyczne, że ankietowane firmy jednoznacznie uznały, że największy wpływ na ich działalność wywiera szybki rozwój technologiczny. Postępująca w szybkim tempie ewolucja nowych technologii, która decyduje też o zmianach zachowań konsumentów oraz transformacji w każdej dziedzinie biznesu, spędza sen z powiek przede wszystkim polskim przedsiębiorcom. W związku z tym, większość z nich przewiduje konieczność szybkiego dostosowywania swojej działalności do nowych warunków rynkowych, zmiany przyjętej taktyki i związane z tym dodatkowe wydatki.

fot. archiwum

 

Print Friendly, PDF & Email