Polska potwierdza decyzję o przystąpieniu do strefy euro

Prezes NBP Marek Belka  poinformował, że Polska pozostaje zdecydowana na przystąpienie do strefy euro. Faktem jest również, że kryzys zmienił nieco aspiracje Polski do przyjęcia euro. Obecnie nie ma możliwości wskazania konkretnej daty przyjęcia wspólnej waluty, najpierw musi nastąpić właściwe przygotowania naszej gospodarki do tej zmiany.

Zdaniem Belki zasady wewnątrz strefy euro ulec takiej modyfikacji, „aby stać na straży stabilności unii walutowo-gospodarczej”.

Twierdzi również, że kryzys zmienił ocenę poczucie bezpieczeństwa i nastawienie do euro. Wzrosły koszty kapitału dla krajów, które chciałyby przystąpić do strefy euro. Natomiast atrakcyjność euro, jako wspólnej waluty, spadła.

Źródło: PAP

 

 

Print Friendly, PDF & Email