Polaków zadłużenie

Z raportu Biura informacji Gospodarczej wynika, ze tylko w okresie ostatnich 2 lat liczba osób mających kłopoty z terminowym regulowaniem opłat wzrosła o jedną czwartą. Natomiast wysokość ich zobowiązań wzrosła juz prawie trzykrotnie.

Suma niespłaconych zobowiązań wszystkich Polaków wynosi 32,5 mld zł. Liczba osób, które nieregularnie opłacają rachunki za telefon, prąd i gaz, czy np. raty kredytów i pożyczek wynosi 2,08 mln osób. Przeciętne zadłużenie wynosi ok. 10 tys. zł. Natomiast rekordowe zadłużenie Polaka wynosi – 94 mln zł. Tylko w ciągu ostatniego kwartału jego zadłużenie urosło o 4,7 mln zł.

Print Friendly, PDF & Email