Polak mądry po szkodzie? Nie, jeśli chodzi o parabanki …

Zdaniem analityków finansowych afera parabankowa niczego Polaków nie nauczyła. Rok temu Polacy dowiedzieli się o problemach firmy Amber Gold, co wywołało dyskusję o zasadach, na jakich parabanki oferują usługi.

Klienci parabanków stali się ostrożniejsi, ale tylko na chwilę. Wiele osób szybko zapomniało o ostrożności i znów korzysta z usług nie zawsze bezpiecznych instytucji finansowych.  Wciąż są firmy, które naciągają klientów obietnicą szybkich pieniędzy. Przykładem są zachęty do wzbogacenia się na transakcjach na rynku ziemniaków, czy cebuli. Część osób decydujących się na ryzykowne inwestycje robi to świadomie, mając nadzieję, że zdążą zarobić i wycofać się w odpowiednim czasie.

Z raportu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynika, że wciąż wiele parabanków stosuje nieuczciwe praktyki. Najczęstsze nieprawidłowości to narzucanie dodatkowych, wysokich opłat, przekazywanie nieprawdziwych danych o koszcie pożyczki i nie udostępnianie klientom formularzy informacyjnych.

Print Friendly, PDF & Email