Polacy kupują coraz więcej

Z raportu GUS wynika, że w ujęciu rocznym sprzedaż detaliczna za wrzesień wzrosła o 11,4 proc., a miesiąc do miesiąca o 1,3 proc.

PKPP Lewiatan w swojej analizie podaje, że ciążenie Polaków do nadmiernych zakupów wynika z realnego wzrostu wynagrodzeń  oraz wyższego zatrudnienia. We wrześniu wzrost sprzedaży odnotowano we wszystkich branżach, nie wykluczając branży motoryzacyjnej.

Jeśli do tego dodać wysoki wzrost produkcji przemysłowej, to w trzecim kwartale możemy się spodziewać ponad 4-procentowego wzrostu PKP, a w skali całego roku minimum 4 proc.

Źródło: PAP

Print Friendly, PDF & Email