Polacy bardziej ufają instytucjom finansowym

W ciągu ostatnich pięciu lat zaufanie do instytucji finansowych generalnie wzrosło, spadł jedynie odsetek ufających Narodowemu Bankowi Polskiemu – wynika z sondażu TNS OBOP.

Z badania wynika, że NBP ufa 62 proc. ankietowanych, a 23 proc. nie ma zaufania do banku centralnego. Niemal połowa respondentów ufa urzędom celnym, urzędom skarbowym i Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – odpowiednio 49, 48 i 48 proc.

24 proc. zadeklarowało brak zaufania wobec Urzędów Skarbowych, wobec Urzędów Celnych i PFRON jest to odpowiednio 12 i 13 proc.

44 proc. ankietowanych ufa Radzie Polityki Pieniężnej, nieufność wobec RPP wyraziło 14 proc., w przypadku Giełdy Papierów Wartościowych wskaźnik zaufania to 45 proc., a nieufności – 20.

Ankietowani najmniejszym zaufaniem obdarzają ZUS i KRUS. Instytucjom tym nie ufa odpowiednio 48 i 33 proc. uczestników badania, zaufanie wyraziło 38 i 35 proc. W całym badaniu tylko w przypadku ZUS i KRUS odsetek nie ufających jest większy od odsetka wyrażających zaufanie respondentów.

(źródło: PAP)

Print Friendly, PDF & Email