Polacy – pracują dłużej

Z opublikowanych przez ZUS danych za 2011 rok wynika, że Polacy pracują coraz dłużej. Liczba emerytów spada, a moment wyjścia z rynku pracy przesuwa się w czasie.

W wyniku tego maleją wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a poprawia się wskaźnik zatrudnienia wśród starszych pracowników. Spadającej liczbie świadczeniobiorców towarzyszy malejąca w ostatnich latach grupa osób przechodzących na emeryturę. Coraz dłużej pracują górnicy, nauczyciele i kolejarze. Ci ostatni w ubiegłym roku przechodzili na emeryturę mając przeciętnie 61,5 roku, a w 2010 roku – 60,7 roku.

Print Friendly, PDF & Email