Pół miliona kary dla Platformy Mediowej Point Group

Platforma Mediowa Point Group została ukarana przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wysokość kary wynosi 500 tys. zł. Jak podał KNF w komunikacie jest to kara za istotne naruszenia MSR, zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym, w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych spółki za 2009 i 2010 rok oraz w skróconych śródrocznych sprawozdaniach finansowych za 2010 rok, .
Prezes Platformy Mediowej Point Group Michał Lisiecki nazywał decyzję „skandaliczną”. Dotychczasowe  postępowanie KNF w tej sprawie, które trwa dwa lata, kosztowało już firmę ponad 100 tys. zł. A nałożona kara jest zbyt wysoko w stosunku do wielkości spółki i jej przepływów gotówkowych. Prezes zapowiedział złożenie odwołania, twierdząc, że wysokość kary jest związana z ostatnimi publikacjami tygodnika „Wprost”.

Print Friendly, PDF & Email