Płace nie chcą rosnąć

Jak podaje GUS w pierwszych 4 miesiącach tego roku średnie wynagrodzenie w przedsiębiorstwach wyniosło 3675 zł i było wyższe niż przed rokiem o 4,5 proc. Ale po uwzględnieniu inflacji jego siła nabywcza zwiększyła się zaledwie o 0,5 proc.

Inflacja jednak nie maleje i należy spodziewać się zdecydowanie skromnych podwyżek płac. Zdaniem ekspertów w całym roku realny wzrost wynagrodzeń wyniesie tylko 0,1 proc. Jest to najgorsza sytuacja od 1992 r., kiedy to realne zarobki w przedsiębiorstwach skurczyły się o 3,6 proc. W następnych latach już tylko rosły – najmniej w 2004 r. (o 0,8 proc.), a najwięcej w 2007 r. (6,8 proc.).

Print Friendly, PDF & Email