Państwowy koncern zbrojeniowy w słabej kondycji

Państwowy koncern Bumar wykaże pół miliarda złotych straty za 2011 rok.

Okazało się, że bilans Bumaru z 2010 roku wymaga weryfikacji. Jednak za 2010 rok sprawozdanie zostało zatwierdzone, więc bilansu nie można zmienić i w efekcie straty wykryte za 2010 rok obciążą wynik za 2011 rok.

Straty wynikają m.in. z przeszacowania kontraktów eksportowych, które okazały się niedochodowe. Bumar dotychczas zasypywał rynek pozytywnymi informacjami o wynikach.

Za 2010 rok zysk był oszacowany na prawie 18 mln zł (wobec 11,3 mln zł w 2009 roku), a skonsolidowany wynik był rekordowy – 100 mln zł (wobec 57 mln zł rok wcześniej). Prognozy na 2011 rok też były optymistyczne i spółka szacowała, że skonsolidowany zysk brutto przekroczy 73 mln zł.

 

Print Friendly, PDF & Email