Pakt fiskalny nic Polski nie kosztuje, a daje gwarancję

Uczestnictwo w pakcie fiskalnym jest dla Polski korzystniejsze niż pozostawanie poza paktem, co mogłoby m.in. zaszkodzić polskiej pozycji w rozmowach o nowym unijnym budżecie na lata 2014-2020.

Pakt, który ma zwiększyć dyscyplinę budżetową i wzmocnić zarządzanie gospodarcze, de facto nie nakłada na Polskę żadnych nowych zobowiązań. Ale Polska chce w nim uczestniczyć, by mieć gwarancję, że nikt nie podejmie decyzji, które dla Polski mogłyby być szkodliwe. Zdaniem rządu, polska konstytucja i ustawy zawierają wystarczająco silne i dostosowane do polskich realiów przepisy ograniczające nadmierny dług i deficyt.

Print Friendly, PDF & Email