Opinia Polaków o reformie emerytalnej

CBOS przeprowadził w maju badanie na liczącej 1017 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

82 procent dorosłych ankietowanych jest przeciwko podniesieniu do 67 lat wieku emerytalnego dla mężczyzn, 88 procent sprzeciwia się takiemu rozwiązaniu dla kobiet. Podniesienie wieku popiera odpowiednio 16 procent i 11 procent respondentów.

Jak podkreśla CBOS, 82 proc. badanych sprzeciwia się jednocześnie zarówno jednemu, jak i drugiemu rozwiązaniu, natomiast 6 proc. ankietowanych jest przeciwna wydłużaniu aktywności zawodowej kobiet, ale skłonna byłaby zgodzić się na dłuższą pracę mężczyzn.

Z sondażu wynika natomiast, że reakcje społeczne na proponowane zmiany w systemie emerytur mundurowych są zdecydowanie pozytywne. 58 proc. respondentów opowiada się za włączeniem tych grup do powszechnego systemu emerytalnego.

Print Friendly, PDF & Email