Ograniczenie wypłaty dywidend

Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła powszechnym towarzystwom emerytalnym ograniczenie wypłaty dywidend.
Szczególnie odnosi się to do towarzystw, których sytuacja kapitałowa oraz majątkowa wskazuje na niski poziom zdolności do pokrycia ewentualnego niedoboru w OFE. KNF zaleca, aby te towarzystwa raczej przeznaczyły wypracowany zysk na wzmocnienie swojej bazy kapitałowej.

Chodzi o sytuację, w której otwarty fundusz emerytalny (OFE), którym zarządza towarzystwo, nie osiągnąłby wymaganej minimalnej stopy zwrotu wyznaczanej przez nadzór. Wówczas towarzystwo musi dopłacić członkom funduszu różnicę z własnej kieszeni.

Print Friendly, PDF & Email