Odwrócony kredyt hipoteczny wkrótce dostępny

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym.

Polega ona na tym, że bank zobowiązuje się do wypłacania kredytobiorcy określonej kwoty środków pieniężnych w ratach lub jednorazowo, natomiast kredytobiorca nie jest zobowiązany do jego spłaty, ponieważ nie następuje ona za jego życia.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie nieruchomość będąca własnością kredytobiorcy.

Odwróconego kredytu hipotecznego będą mogły udzielać banki podlegające publicznemu nadzorowi sprawowanemu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

Print Friendly, PDF & Email