Nowy system płac w urzędach

Rząd rozpoczyna likwidację przywilejów kolejnej grupy zawodowej – urzędników. Zmiany mają na celu poprawę wynagrodzeń najlepszych.

Założenia nowelizacji ustawy o służbie cywilnej wskazują, że na początku obejmie ona 122 tys. członków korpusu służby cywilnej. Całkowicie zmieniony zostanie system wynagradzania pracowników i urzędników mianowanych administracji rządowej.

Reforma nie oznacza cięć w budżecie na fundusz wynagrodzeń dla poszczególnych urzędów. Nadal będzie wynosił ok. 7 mld zł rocznie. Zmianie poddany będzie przede wszystkim system przyznawania trzynastek. Dziś urzędnicy mają zagwarantowaną wypłatę 13. pensji w wysokości 100 proc. W przyszłości gwarantowane będzie tylko 5 proc. Pozostałą część dyrektorzy generalni mogliby przeznaczyć m.in. na podwyżki lub nagrody dla najlepszych pracowników jako rekompensatę za zamrożenie im płac do końca 2015 r.

Print Friendly, PDF & Email