Nowość w kredytach studenckich w roku akademickim 2013/2014

Do 15 listopada 2013 roku studenci oraz doktoranci mieli czas, by ubiegać się o niskooprocentowane kredyty studenckie. W roku akademickim 2013/2014 pojawiła się nowość, którą poprzez rozporządzenie z dnia 30 września 2013 r. wprowadził Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wprowadzone zostały pewne zmiany w zakresie szczegółowych zasad oraz trybu i kryteriów przyznawania kredytów. Ponadto zmianie uległy również zapisy odnośnie spłacania i umarzania kredytów, w tym pożyczek studenckich.

Nowe przepisy dają możliwość uniknięcia wielu formalności związanych z aneksowaniem umów (np. w sytuacji wydłużenia czasu trwania nauki) a także przy przedstawianiu oświadczeń o dochodach członków rodziny studenta/doktoranta.
Ponadto uproszczono wiele wzorów zaświadczeń. Wszystkie te zmiany mają na celu usprawnienie procedur związanych z udzielaniem kredytów studenckich.

Print Friendly, PDF & Email