Nowela o SKOK-ach bez poprawek

Senacka komisja budżetu i finansów publicznych nie zaproponowała we wtorek poprawek do nowelizacji ustawy o SKOK-ach. Nowela ma charakter techniczno-prawny i ma dostosować ustawę o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych, która ma wejść w życie 27 października br., m.in. do nowej ustawy o kredycie konsumenckim, do zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej czy do ustawy o Narodowym Banku Polskim i zapisach związanych z Indywidualnymi Kontami Zabezpieczenia Emerytalnego.

Print Friendly, PDF & Email