Nowela prawa telekomunikacyjnego

Prezydent podpisał nowelę Prawa telekomunikacyjnego, która dostosowuje polskie przepisy do unijnych.

Nowela wprowadza możliwości zawierania umowy w formie elektronicznej, a także obowiązek informowania klienta o przekroczeniu limitu transmisji danych. Do jednego dnia został skrócony czas przeniesienia numeru do innej sieci telekomunikacyjnej.

Umowy, regulaminy oraz cenniki  muszą mieć formę zrozumiałą i dostępną dla odbiorców. Wraz z wejściem w życie nowelizacji, operatorzy utracą możliwość narzucania abonentom długoterminowych i niekorzystnych umów. Tym samym pierwsza umowa nie będzie mogła obowiązywać dłużej niż przez dwa lata, konsumenci zyskają również możliwość zawierania umów na czas krótszy niż rok.

Nowelizacja przewiduje też możliwość zawarcia umowy drogą elektroniczną, za pomocą formularzy dostępnych na stronach internetowych operatorów.

Print Friendly, PDF & Email