Nowe przepisy o zawieszeniu działalności

Nowela ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wprowadza zmiany korzystne dla osób, które prowadzą działalność w charakterze wspólnika spółki cywilnej a także są wspólnikami w kilku spółkach tego rodzaju. Wcześniej zawieszenie działalności takiego przedsiębiorcy było dopuszczalne, gdy zawiesił on działalność we wszystkich spółkach cywilnych, w których uczestniczy. W tej chwili może zawiesić działalność we wszystkich spółkach cywilnych, ale również w jednej lub kilku spośród nich – dowolnie przez siebie wybranych.

Pozostało jednak wcześniejsze obostrzenie. Zawieszenie działalności przez wspólnika spółki cywilnej uwarunkowane jest zawieszeniem działalności również przez wszystkich pozostałych wspólników tej spółki.

(źródło: Infor.pl)

Print Friendly, PDF & Email