Niższa inflacja w Japonii

Bank Japonii nie zmienił strategii prowadzonej polityki pieniężnej. BoJ obniżył prognozę bazowej inflacji w roku finansowym 2015 roku. Od kwietnia będzie ona wynosiła 1 procent. Decyzja Banku Japonii przyspieszy wzrost gospodarczy. Dodatkowo Bank Japonii będzie starał się rozszerzyć działania stymulujące gospodarkę.

Print Friendly, PDF & Email