Niestety, polskie banki też łamią przepisy

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakwestionował działania 28 z 31 skontrolowanych firm kredytowych, niestety banki i SKOK-i łamią ustawę o kredytach.

Za jedno z istotniejszych uchybień UOKiK uznał niedostatek informacji dla konsumentów zarówno w reklamach, jak i w obowiązkowych „formularzach informacyjnych”, mających ułatwić konsumentowi porównanie różnych ofert. W kilkudziesięciu firmach zbadanych przez UOKiK na formularzach tych nie zostały wskazane wszystkie opłaty. Ponadto w większości przypadków oferty kredytodawców obowiązywały tylko jeden dzień, co nie gwarantuje konsumentowi warunków do podjęcia rozważnej decyzji. Uchybienia wobec obowiązujących przepisów UOKiK stwierdził też w przypadku reklam. Kredytodawcy niezgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim nie zamieszczali m.in. wszystkich danych o kosztach kredytów, wskazywali jedynie rzeczywistą roczną stopę oprocentowana czy rat, nie informując już o całkowitej kwocie kredytu do spłaty.

Print Friendly, PDF & Email